Kullanım Koşulları


FIAT İnternet sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İnternet
sitesini kullanmadan önce lütfen bu kullanım koşullarını okuyunuz.

• Bu İnternet sitesinde sunulan hizmetler TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası
A.Ş. (bundan böyle kısaca "TOFAŞ" olarak anılacaktır) tarafından
sağlanmaktadır. İnternet sitesinin yasal sahibi TOFAŞ olup, İnternet Sitesi
üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi TOFAŞ’a aittir.

• İnternet sitesine erişim sağlayan ve İnternet sitesini kullanan her
kullanıcı “Kullanım Koşulları”nı kayıtsız şartsız kabul eder.

• Aksi açıkça belirtilemedikçe İnternet sitesinde yer alan her türlü içerik
ve bilgi Türkiye’de yerleşik kullanıcılara yöneliktir.

 

1- Tanımlar:

1.1. İnternet Sitesi :   www.fiat.com.tr internet adresini ifade eder.

1.2. Kullanıcı :   İnternet sitesini kullanan tüm ziyaretçileri ifade
eder.

2- Şartların Değiştirilmesi

TOFAŞ, kendi takdirinde olmak üzere İnternet sitesinin içeriğini,
Kullanıcılara İnternet sitesi aracılığıyla sağlanan herhangi bir hizmeti, uyarı
yapmaksızın, dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve TOFAŞ İnternet
Sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını
saklı tutar. TOFAŞ dilediği zaman istediği şekilde bu kullanım koşullarında
değişiklik yapabilir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her
hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcı'lar bakımından hüküm ifade edecektir. Bu
nedenle, bu koşulları belirli dönemlerde tekrar okumanız önerilmektedir.

 

3- Kişisel Verilerin Korunması

İnternet sitesini ziyaretiniz aşamasında elde edilecek kişisel
verilerinizin korunmasına ve yönetişimine ilişkin hükümler, bu kullanım
koşullarının ayrılmaz bir parçası olan ve İnternet sitesinde yer alan TOFAŞ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası dokümanında
düzenlenmiştir.

 

4- Mülkiyet Hakları

Bu İnternet sitesi, yalnızca TOFAŞ’a ait olup, yine onun tarafından
işletilmektedir. İşbu İnternet sitesinde yer alan markalar, logolar, metinler,
resimler, fotoğraflar, program kodları, yazılımlar, çizimler, ses, animasyon,
video dosyaları ile İnternet sitesinin tasarımı, içeriği, kodları, bileşenleri,
yazıları, sistemsel ve teknik unsurları ve bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara
bağlı her türlü telif hakları ile fikri ve sınai haklar (“İçerik”) tamamen ya
da kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak TOFAŞ ve FCA ITALY S.p.A.'ya aittir.

Bu İçerikler ticari amaçlı olsun veya olmasın, herhangi bir şekilde
değiştirilerek kullanılamaz, kopyalanamaz, görüntülenemez, 3. kişilerin
lisansına konu edilemez, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez,
gönderilemez, aktarılamaz, satılamaz, dağıtılamaz, iyileştirilemez veya
izlenemez. Bu İnternet sitesinde yer alan İçerikler ile ilgili telif, fikrî ve
sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanımın sonucunda
ortaya çıkabilecek hukuki sorumluluklar, ihlâlde bulunan Kullanıcı'ya aittir.

 

5- Fiyatlar

İşbu İnternet sitesinde bulunan veya sunulan araç veya aksesuarlara ait
fiyat bilgileri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, TOFAŞ tarafından tavsiye
edilen fiyatlar niteliğindedir. İnternet sitesinde belirtilen fiyatlar sadece
bilgilendirme amaçlı olup, bir satış teklifi teşkil etmez ve TOFAŞ bayilerini
ve servislerinin bu anlamda bir bağlayıcılığı yoktur. Tüm TOFAŞ ürünlerinin
satın alımı, o ürüne ait satış sözleşmesinin maddelerine ve koşullarına
tabidir. TOFAŞ, tek taraflı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın söz
konusu fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

6- Cookies (Çerezler)

İnternet sitesi zaman içerisinde kullanıcıların bilgisayarlarına “cookie”
gönderebilir. Cookie, kullanıcıların internet tarayıcısına gönderilen ve daha
sonra bilgisayar hafızasında depolanan, küçük verilerdir. Cookie’ler sizin
internet üzerinde hangi siteleri ziyaret ettiğinizi ya da bu siteler üzerinde
sizin hangi işlemleri yaptığınızı görmek ve kaydetmek için kullanılır. Bu
uygulamayla İnternet sitesine yaptığınız tekrarlı ziyaretlerin kolaylaşması
sağlanır. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek cookie’leri kabul
etmeyebilir ya da bilgisayarınıza bir cookie gönderildiğinde tarayıcınızın sizi
uyarmasını sağlayabilirsiniz. Cookie’leri reddederseniz İnternet sitemizde ve
diğer internet sitelerinde karşılaşacağınız uygulamalar azalabilir ve bazı
özellikler istenen şekilde çalışmayabilir. Bu azalan uygulamalardan ve
aksaklıklardan TOFAŞ sorumlu değildir.

 

7- İnternet Sitesinden Giden Bağlantılar

İnternet sitesinden başka İnternet sitelerine ya da üçüncü kişilere ait
içeriklere giden bağlantılar, kullanıcıları başka sitelere
yönlendirebilmektedir. TOFAŞ tüm bu gibi siteleri, bulundurdukları içeriği veya
bilgileri, kontrol edemeyebilir ve bu sebeple ilgili sitelerin içeriği, ürünleri,
yayınlaması veya bu sitelerce kullanıcılar tarafına verilen servislerden
sorumlu değildir.

 

8- Sorumluluk

İnternet sitesinde yer alan her türlü içerik; opsiyon, donanım, fiyat,
kredi oranı, bayi, yetkili satıcı ve yetkili servis bilgisi, ikinci el araç
stoku, resim, açıklama, bağlı linkler ve haber (kısaca "Bilgi")
sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, bu bilgileri referans
alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir açıklamaların,
uygunluk durumuna bağlı olarak TOFAŞ Bayi ve Yetkili Satıcılarından veya TOFAŞ
Müşteri Hizmetleri'nden ve Çağrı Merkezi'nden temin edilebileceğini (bu hüküm
TOFAŞ Bayi ve Yetkili Satıcılarına, TOFAŞ’a, TOFAŞ Müşteri Hizmetleri ve Çağrı
Merkezi'ne bilgi verme zorunluluğu getirmez) ve bununla yükümlü olduğunu kabul
eder. Bu İnternet sitesi, İnternet sitesinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya
da güncelliği konusunda TOFAŞ'ın hiçbir garanti ya da taahhüdünü
içermemektedir. Kullanıcı, bu bilgilere dayanarak yapabileceği işlemler
bakımından TOFAŞ'ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Kullanıcı,
TOFAŞ İnternet Sitesi'ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim
sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı
sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

 

9- Bölünebilirlik

Bu kullanım şartlarının hükümlerinden herhangi birinin geçersiz ya da
uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, geçersiz veya uygulanamaz bulunan
hüküm, asıl hükmün amacına en yakın, geçerli, uygulanabilir bir hükümle
değiştirilecek ve kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

10- Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk

Kullanıcılar ile TOFAŞ arasında ortaya çıkabilecek ihtilâfların çözümünde,
emredici kuralların elvermesi halinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra
daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti hukukuna göre
çözülecektir.